Ardıl Tercüme

LingoTurk, ardıl (refakat) tercüme hizmeti ile ihtiyacınız olan tercüme hizmetini size birçok alanda uzman ve deneyimli tercümanlarıyla en ideal biçimde karşılar. Ardıl çeviriye genel bir konuda ihtiyaç duyabileceğiniz gibi tıp, medikal, hukuk, ekonomi, finans, sanayi, tekstil, eğitim, seslendirme, toplantı, özel iş seyahati, basın yemeği, hususi ziyaret,seminer, açılış gibi konu ve alanlarda da ardıl çevirinin avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Her alanda çağdaş tercüme çözümleri sağlayan LingoTurk, etkili ve kusursuz bir ardıl tercüme ihtiyacınız için İngilizce, Almanca, Çince, Rusça, Arapça, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca başta olmak üzere tüm dünya dillerinde kaliteli ardıl tercüme hizmeti verir.

Ardıl Tercüme Nedir?

Ardıl tercümede, konuşmacı anadilinde konuşurken, tercüman dinler ve notlar alır. Daha sonra konuşmacı durur ve tercüman söylenenleri hedef dinleyici diline aktarır. Ardıl tercüme sadece iki dili kapsayan bir tercümeye ihtiyaç duyulan durumlarda en uygun seçenektir. Simultane tercümenin aksine, özel ekipman gerektirmez ve maliyeti de genellikle daha düşüktür.

İhtiyaca göre ardıl tercüme hizmeti eşlik tercümanlığı ya da fısıltı tercümesi olarak açıklanabilir. LingoTurk, eşlik ve fısıltı tercümesi, ardıl tercümeye nazaran daha zor ve zahmetli olduğunda tercüman seçiminde özenli davranır.

LingoTurk, tüm dünya dillerinde ardıl tercüme hizmeti sağlar. Her türlü teknik ya da bilimsel uzmanlık alanı gerektiren konularda, o alana ve terminolojiye hakim, uzman tercümanlarla çalışır.

Planlama ve İhtiyaç Analizi

LingoTurk, ardıl tercüme hizmeti projelerinizde sizinle sağlıklı bir iletişim ve iyi bir koordinasyon sağlar. Sözkonusu ardıl tercümenin gerçekleşeceği organizasyon hakkındaki zaman ve mekan, dil ihtiyaçları, gerekli teknolojik gereçler gibi bilgilerin sunulması ve tercümanın önceden gözden geçirmesi gereken belge ve materyallerin sağlanması gibi konularda sizinle işbirliği yapar.

Çalışma alanı: Öncelikle çevirinin yapılacağı alan tanımlanır. Örneğin yatırım ve endüstri, sağlık, hukuk, eğitim veya kamu sektörü gibi alanlardan biri tanımlanabilir.

Organizasyonun türü, hedefi, tarihi ve süresi: İhtiyaç analizi sürecinde organizasyonun türü, hedefi, tarihi ve süresi tanımlanır. Örneğin, organizasyonun uluslararası bir konferans mı, büyük çaplı bir toplantı mı, küçük bir toplantı mı, bir sunum mu, saha gezisi mi, basın toplantısı mı, sınıfiçi bir ders sunumu mu, bilgilendirici bir röportaj mı, canlı yayın mı, yoksa müzakere mi olduğu tanımlanır.

Katılımcılar ve iletişim akımı: LingoTurk, ardıl tercümeye ihtiyacı olan kişilerin sayısını bilmelidir. Bir kişi, iki kişi mi yoksa bir grup mu? Örneğin, konuşmacıya soru sorulacak mı, eğer sorulacaksa, soru – cevap hangi dil gruplarında olacak? İletişim akımı, bir konuşmacıdan birçok dinleyiciye doğru mu olacak yoksa birçok konuşmacıdan birçok dinleyiciye doğru mu olacak? Katılımcı grubu bir odada oturur durumda, hareketsiz mi olacak yoksa hareketli, bir tesiste geziyor mu olacak?

Çalışma saatleri: Organizasyona hazırlık aşamasında organizasyonun kaç saat süreceği kararlaştırılır. Tercüman sayısını belirleme konusunda proje yöneticilerimiz size yardımcı olacaktır.

Belgeleme: Ardıl tercüme sürecinde kullanılacak dökümanlar ve diğer ilgili belgeler, LingoTurk’e en kısa sürede ulaştırılmalıdır. Tercüme yapılacak konunun alanına bağlı olarak tercümanın organizasyondan önce konuyu çalışması ve tercüme öncesi kendi terimler sözlükçesini hazırlaması gerekebilmektedir. Organizasyon sırasında gösterilecek bir film, video veya dinletilecek bir ses kaydı varsa bu kayıtlar da önceden tercümana izletilip dinletilmesi veya metinlerinin iletilmesi gereklidir. Organizasyon öncesi tercümana verilecek bir brifing hem organizasyonun sağlıklı işlemesi hem de tercümanla konuşmacı arasında doğru iletişim sağlanabilmesi açısından önemlidir.