Sözlü Tercüme


Konuşma dilleri milletlerarası iletişimin kalbini oluşturur. Bir kişinin kendi dilinde söylemek istediği şeyi diğer bir dilde söyleyip diğerlerinin tam olarak anlamasını sağlayabilmek sözlü çevirinin temelidir. LingoTurk deneyimli tercüman kadrosuyla sözlü tercüme alanında da hizmet vermekte ve profesyonel çözümler sunmaktadır.

Simultane (Andaş) Çeviri

Konuşmacı konuşurken aynı anda tercüme işleminin gerçekleştirildiği tercüme türüdür. Bu çeviride tercüman için ses yalıtımı sağlanmış bir kabin; konuşmacılar için mikrofon ve izleyicilere dağıtılacak kulaklık sistemi gerekmektedir.

Konferans Çevirisi

Konuşmacı konuşmasını yaparken çevirmeninde aynı anda çevirisini cihaz kullanarak yaptığı tercüme türüdür. Çevirmenler iki kişi olarak, bu tür tercüme için donanımı ve tasarımı özel yapılmış kulaklıklı ve mikrofonlu bir kabinde otururlar. Yaklaşık 20-30 dakikalık sürelerde sıra değişerek kulaklıktan konuşmayı dinlerken aynı anda diğer dile çevirirler.

Video-Konferans Çevirisi

Bu tür çeviri, günümüz teknolojisindeki son değişikliklerin, birbirinden uzak yerlerde olup çeşitli nedenlerle bir araya gelemeyen insanlar arasında iletişimi ve konferansı mümkün kılmasıyla gündeme gelmiştir. Bu tercüme için kullandığımızın donanımların tümü AIIC (Uluslararası Konferans Çevirmenleri Birliği) standartlarına uygundur.

Konsekütif (Ardıl) Çeviri

Çevirmen konuşmacının cümlesini ya da paragrafını bitirmesinden sonra, konuşma sırasında aldığı notların da yardımıyla söylenenleri çevirir.

Refakat Çevirisi

Çevirmenlik hizmetinin sabit bir ortamda olmadığı, örneğin yabancı ülkelere diplomatik ya da iş seyahatleri yapanlara ya da yabancı ülkelerden aynı amaçla gelenlere, çevirmenin yanlarında refakat ederek iletişim gereksinimini doğduğu anda tercüme hizmeti vermesini amaçlayan sözlü tercüme türüdür. Çevirmen, bu kişinin her yerde yanındadır ve gerektiği anda devreye girerek o kişinin dili ve kulağı olur.