"Aynı dili konuşuyoruz..."
Deşifre LingoTurk

Deşifre Hizmetleri

LingoTurk deşifre hizmeti toplantı, konferans, eminer v.s organizasyonlarda kaydedilen kaset, cd, vcd ve dvd formatındaki multimedya içeriğin özel cihazlarla ve dil uzmanları tarafından deşifre edilerek Word, PDF ve basılı çıktıya dönüştürülmesi hizmetidir. Bu hizmet Türkçe'nin yanı sıra LingoTurk'ün hizmet verdiği tüm dillerde sağlanır.

Ayrıca bu hizmetimizle deşifre edilen metnin Türkçeden veya Türkçeye tercümesi de yapılabilir. Deşifre hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi ve fiyat almak için firmamızla iletişime geçiniz.

>> çözümleme hizmeti veren şubelerimiz

Esnek Çözümler

Kayıtlarınız ister CD, ister analog isterse MP3 gibi birbirinden farklı formatlarda olsun, LingoTurk dosyalarınızı tüm editöryel süreçlerden geçirilmiş olarak kısa süre içinde yazılı formatta size sunar.

Firma prezantasyonları, toplantı tutanakları, tıbbi raporlama kayıtları ve hatta telekonferans kayıtlarının deşifresi artık mümkün! Ses kalitesi ve kayıt uzunluğu proje süresini belirleyen temel etkenlerdir.

>> esnek deşifre çözümleri

Video Kayıtları Deşifre Hizmeti

LingoTurk, video kayıtlarını çözümleyerek yazılı hale getirmek için gerekli tüm yazılım ve donanım altyapısına sahiptir. Deşifre hizmeti için video kayıtlarınız titizlikle izlenir ve yine istediğiniz formatta size sunulur. Dilerseniz deşifre edilen metinler Türkçe'ye tercüme edilerek altyazı halinde görüntülerinize eklenir ve DVD ya da Blu-Rayformatında size sunulur.

>> video çözümleme ayrıntılı bilgi

Ses Kayıtları Deşifre

LingoTurk, tüm formatlardaki ses kayıtlarını (CD, DVD, Kaset, Kayıt Cihazı v.s tüm dosya biçimleri) çözümlemek ve yazılı hale getirmek için gerekli tüm yazılım ve donanım altyapısına sahiptir. Kayıtlarınız titizlikle dinlenir ve deşifre edilerek metin haline Getirilir. Yabancı dillerdeki ses kayıtları ise dilerseniz deşifre edildikten sonra Türkçe'ye tercüme edilir.

>> ses çözümleme ayrıntılı bilgi

Film Yerelleştirme

Film ve dizi film tercümesi, yerelleştirme hizmetleri altında sunduğumuz önemli bir hizmet grubunu oluşturmaktadır. Film, belgesel ve dizi film v.s tüm kayıtlar LingoTurk uzmanları tarafından profesyonel bir stüdyoda gerekli donanımsal altyapılarla beraber yerelleştirilir.

Film tercümesi şu süreçleri geçerek yapılmaktadır:

  • Filmin dijitalleştirilmesi.
  • Dijitelleştirilen filmin orijinal dilinde deşifre edilmesi (transcription)

Akademik Deşifre

LingoTurk, öğrenciler ve akademik personel başta olmak üzere farklı gruplara talep edilen zaman dilimi içersinde hizmet sağlar.

Akademiye Yönelik Çözümler

Sunumlar, konferanslar, toplantılar çeşitli görüntü ve ses kayıtlarınız akademik personel ve öğrencilere sunulan özel indirimle deşifre edilir. Yüksek ihtisaslarını deşifrasyonu yapılacak konu üzerine tamamlamış olan ‘uzman’ deşifre ekibimizce; tüm imla ve yazım kuralları dahilinde ‘tez kıvamında’ tarafınıza iletilir. Dolayısıyla hem kullanıma hem de basıma hazır bir metniniz olur.

>> akademik deşifre ayrıntılı bilgi

Medikal Çözümleme

LingoTurk Deşifre medikal deşifre hizmetinde, tanı aygıtları ve eczacılık endüstrileri için uzman çözümleme hizmeti sağlar. Gelişmiş terminolojimiz ve uzman editörlerimiz geniş materyaller ağındaki ilgili endüstriler için doğru metinler sunar.

  • Klinik rapor ve araştırma kayıtları
  • Laboratuar kayıtları
  • Tıbbi kayıtlar
  • Ürün pazarlama kayıtları
  • Editöryel ve halkla ilişkiler ses ve görüntüleri
  • Uzman ses ve görüntü kayıtları

>> medikal deşifre ayrıntılı bilgi

Kurumsal Deşifre

Küreselleşen dünyada oyunu kurallarına oynamanız ve piyonlarınızı doğru ataklarda kullanmanız gerekmektedir. LingoTurk Deşifre tam da bu noktada alternatifleriyle size iş dünyasında anahtar çözümler üretir.

Sektör farkları gözetmeksizin yapmış olduğunuz toplantı, mülakat, forum, pazar araştırması, telekonferans ve hatta 3G kayıtlarınızın deşifresi yüksek kaliteyle size iletilir. Finans, telekomünikasyon, otomotiv, bilişim, basın-yayın, enerji, inşaat, imalat, makine vb. sektörlerin; hizmet sektörünün birikimiyle oluşturulan deşifrasyon imkanları, rakipleriniz karşısında size savunma sağlar.

>> kurumsal deşifre ayrıntılı bilgi