Sosyal Farkındalık

Join HandsTercüme sektörünün sosyal sorumluluk çalışmalarına öncülük etmeyi hedeflemiş olan LingoTurk, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi amacıyla faaliyetlerinden elde ettiği gelirin bir kısmını düzenli olarak doğa koruma çalışmalarına kaynak olarak aktarmaktadır.